ปิยภัทร เนอร์สซิ่งโฮม

PIYAPATTHARA NURSINGHOME

 • ปิยภัทร เนอร์สซิ่ง โฮม การให้บริการ ดูแลผู้สูงอายุ โคราช

ปิยภัทร เนอร์สซิ่งโฮม สถานดูแล รับดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย อัมพฤกษ์อัมพาต ผู้ป่วยความจำเสื่อม ( ดูแลผู้สูงอายุ โคราช )

ดูแลทุกท่านดุจญาติมิตร อบอุ่นใกล้ชิด 24 ชั่วโมง

รับดูแล

 • ผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตนเองได้ และ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
 • ผู้สูงอายุ ที่ต้องการ การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ
 • ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และ ต้องการทำ กายภาพบำบัด
 • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ผู้ป่วย ที่ให้อาหาร ทางสายยาง
 •  ผู้ป่วย เจาะคอ ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน
 • ผู้ป่วย ใส่ สายสวนปัสสาวะ
 • ผู้ป่วย สมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 • ผู้ป่วย ที่มี แผลกดทับ
 • ผู้ป่วย ที่ไม่รู้สึกตัว

บริการของเรา

 • รับดูแลผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ
 • รับดูแลผู้ป่วย ระยะพักฟื้น
 • รับดูแลผู้ป่วย ที่ต้องการทำ กายภาพบำบัด
 • รับดูแลผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • รับดูแลผู้ป่วย ที่ได้รับอาหารทางสายยาง
 • รับดูแลผู้ป่วย เจาะคอ ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน
 • รับดูแล ผู้ป่วย ที่ใส่สายสวนปัสสาวะ
 • รับดูแลผู้ป่วย โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 • รับดูแลผู้ป่วย ที่มีแผลกดทับ
 • รับดูแลผู้ป่วย ที่ไม่รู้สึกตัว

รูปแบบบริการ

 • บริการดูแลรับเช้า-เย็นกลับ
 • บริการดูแลแบบรายวัน (ค้างคืน)
 • บริการดูแลแบบรายสัปดาห์
 • บริการดูแลแบบรายเดือน
 • หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับอาการของผู้สูงอายุ

กิจกรรมบริการของเรา

 • ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป เพื่อคงไว้ซึ่ง สุขอนามัยที่ดี เช่น อาบน้ำ สระผม การดูแล ช่องปากและฟัน เล็บมือ เล็บเท้า
 • ดูแลเรื่องการ ขับถ่าย ทำแผล
 • ดูแล จัดอาหารให้เหมาะสม ถูกหลักโภชนาการ เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย หรือ ตามสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วย รวมถึงการจัดยาให้รับประทานตามมื้อ
 • ตรวจวัด สัญญาณชีพ (อุณหภูมิร่ายกาย ชีพจร อัตราการหายใจ ความดันโลหิต
 • ประเมินภาวะการเจ็บป่วยเบื้องต้น
 • ฉีด อินซูลิน กรณีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้ว มีความจำเป็นต้องฉีดยา ตามแผนการรักษาของแพทย์
 • ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย เช่น พูดคุย อ่านหนังสือ ออกกำลังกาย และ กายภาพบำบัดเบื้องต้นตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันวันอาทิตย์

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • สำเนาบัตรประชาชน ของ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย 1 ชุด (ญาติสองท่าน ท่านละ 1 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย (ญาติอีกสองท่าน ท่านละ 1 ชุด)
 • ประวัติการรักษา และ ยาเดิมที่ต้องรับประทานต่อเนื่อง (ถ้ามี)

ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียม

 • ยาประจำตัว
 • ผ้าอ้อม (แพมเพิด)
 • เสื้อผ้า 5 ชุด

บรรยากาศ สถานที่ของเรา ศูนย์ ดูแลผู้สูงอายุ โคราช

การให้บริการอื่น ๆ

 • บริการกายภาพบำบัด
 • บริการ นวดแผนไทย
 • บริการดูแลผู้สูงอายุที่โรงพยาบาล
 • บริการให้เช่าและขายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ เช่น ถังออกซิเจน ,เตียงผู้ป่วยเสาน้ำเกลือ, ไม้สามขา,วิลแชร์
 • บริการพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์
 • บริการดูแลผู้สูงอายุขณะท่องเที่ยว

 ปิยภัทร เนอร์สซิ่งโฮม บน แผนที่กูเกิ้ล

(ติดต่อเรา Tel:082-481-5888

 ปิยภัทร เนอร์สซิ่งโฮม เลขที่ 879/85 ม. 1 หมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิลล์สุรนารายณ์ ซ.20 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ข่าวสาร & กิจกรรม

5 กิจกรรมทางกาย ผู้สูงอายุ

ทุกคนคงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่ต้องเข้าสู่วัย ผู้สูงอายุ หากมีการดำเนินชีวิตตามวงจรของชีวิต ซึ่งวัยผู้สูงอายุหลายคนมองว่าเป็นวัยที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิต สูง และโรคหัวใจ เป็นต้น

อาหารสำหรับ ผู้สูงอายุ

 ผู้สูงอายุ มีความต้องการพลังงานลดลงจากวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากปริมาณกล้ามเนื้อและมวลกล้ามเนื้อที่ลดลง  การลดลงของมวลกล้ามเนื้ออาจเนื่องมาจากการใช้พลังงานสำหรับการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันและอัตราการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ๆ ลดลง 

ท่าออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ

ความเสื่อมมักมาคู่กับ ผู้สูงอายุ วัยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องข้อเสื่อม ซึ่งข้อส่วนใหญ่ที่ชอบเสื่อม คือ ข้อที่ต้องรับน้ำหนัก ได้แก่ ข้อเข่า ข้อสะโพก และข้อของกระดูกสันหลัง ภาวะข้อเสื่อม โดยทั่วไปก็จะเริ่มจากการที่ร่างกายจะเตือนเรา โดยการเริ่มรู้สึกฝืดๆ อยู่นานๆ จะลุก จะขยับลำบาก 

สังคมสูงวัย เป็นกำไรได้หรือ?

ในขณะนี้สังคมไทยและภาคธุรกิจต่างให้ความสนใจสังคมสูงวัยกันอย่างจริงจัง จากสถานการณ์ทางประชากรของประเทศตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมาชี้ให้เห็นชัดว่า ประเทศได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว

บริหารงานโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ

 1.คุณฐิดาภา ปริญานุสรณ์      2.คุณฐิตารีย์ นิธิพัชรวงศ์      3.คุณดวงจิตร ปริตตะอาชีวะ 

ปิยภัทร เนอร์สซิ่งโฮม บริการ รับ ดูแลผู้สูงอายุ โคราช

รับดูแลผู้สูงอายุในนครราชสีมา , รับดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ในนครราชสีมา , รับดูแลผู้ป่วยอัมพาตในนครราชสีมา , รับผู้ป่วยความจำเสื่อมในนครราชสีมา , รับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในนครราชสีมา , รับดูแลผู้ป่วยทำกายภาพบำบัดในนครราชสีมา

Close Menu